Info

Levering

Kosten transport:

Tot 15km per transport = €35,-

Tot 30km per transport = €55,-

Tot 60km per transport = €85,-

Verder dan 60km transportkosten in overleg.

Wij leveren tegen vooruit betaling. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie.

Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddelijk opeisbaar.

Garantie

Gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk of via email aan ons worden gemeld met een foto van de gebreken.

Bij tijdig melden en terechte klacht zorgen wij in geval van materiele gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijk termijn.