Wat bieden wij?

Overkappingen, kapschuren, veranda’s en hout op maat.

Info Levering, betaling, garantie

Wij leveren tegen vooruit betaling. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie.

Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddelijk opeisbaar.

Garantie

Gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk of via email aan ons worden gemeld met een foto van de gebreken.

Bij een tijdig gemelde, en terechte klacht zorgen wij in geval van materiele gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijk termijn.